Felsefe Terapisi Eğitimi / Felsefeyle Terapi Eğitimi

FTEP Felsefe Terapisi Enstitüsü Türkiye©
Online Felsefe Terapi Eğitimi

(FTEP = FELSEFE TEMELLİ EKLEKTİK PSİKOTERAPi)

2021 ONLİNE Felsefe Terapisi EĞİTİMİ-2021 FTEP Felsefe Terapisi Enstitüsü Türkiye®

2021 Felsefe Terapisi eğitim takvimimiz belli olmuştur. Felsefe Terapisi eğitimimizin ilk modülü olan "Logoterapi ve Varoluşçu Analizi Giriş" eğitimimiz 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlayacaktır.

Felsefe Terapisi kapsamında Ocak 2021 – Mart 2021tarihleri arasında "Logoterapi ve Varoluşçu Analize Giriş" modülümüz toplam 10 oturumdan oluşmaktadır.

Eğitimlerimiz Online olarak Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Logoterapi ve Varoluş Analizi modülünün tamamına katılan katılımcılar FTEP-Felsefe Terapisi Enstitüsü Türkiye ® onaylı "Felsefe Terapisi 1. Modülü: Logoterapi ve Varoluşçu Analize Girişkatılım belgesi ve Elisabeth Lukas Logoterapi Enstitüsü Türkiye ® onaylı "Orijinal Logoterapi ve Varoluşçu Analize Giriş" katılımcı belgesi verilecektir. (İngilizce ve Türkçe olmak üzere toplam 4 adet belge verilecektir.)

Eğitim 25 Ocak 2021 Pazartesi saat 19:00’ta başlayacaktır. Eğitimler her hafta Pazartesi günleri 19:00-23:00 saatleri arasında gerçekleşecek olup toplam 10 oturumdan oluşmaktadır.

Ödemenin yarısı olan 1500 TL+KDV program başlamadan önce, diğer yarısı olan 1500 TL+KDV en geç altıncı oturum öncesinde (1 Mart 2021) ödenmesi gerekmektedir. (Toplam 3000 TL + KDV)

Eğitim Amacı:

Eğitim süreçlerine katılan katılımcıların, bu eğitimlerde kazanacağı nitelikler arasında, yöneltilen soruların felsefi açıdan derinlemesine algılanabilmesi, aynı zamanda, felsefe geleneğine bağlı kalınarak, gereken iletişimi kurulabilmesi ve bu sayede, eleştiri yeteneğinin yükseltilmesi, meta yansıtmanın sağlanabilmesi ve gerek çözüm gerekse de değişim süreçlerini yönetilebilmesi ve kişiye özel ve grup terapileri konusunda gereken eğitim ve niteliklerin kazanılması, sayılabilmektedir.

Hedefimiz, katılımcıların eğitim programını tamamladıktan sonra, kendi psikoterapi ya da danışmanlık faaliyetleri kapsamında, bu yöntemleri uygulayabilmeleridir.
Felsefenin psikoterapi uygulamalarındaki önemini bilen ve kabul eden psikoterapistlerin ve danışmanların sayısının, her geçen gün artması hedeflenmektedir.

Eğitime kimler katılabilir:

 • Sosyal Hizmet
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Tıp
 • Hemşirelik
 • Çocuk Gelişimi
 • Ergoterapi
 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Felsefe
 • İlahiyat
 • Eğitim Fakültesi mezunu
 • Pedagojik Formasyon 

alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar.

 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Psikologlar
 • Sosyologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Hekimler
 • Hemşireler
 • Çocuk Gelişimciler
 • Ergoterapist
 • Dil ve Konuşma Terapisti
 • Felsefeciler
 • İlahiyatçılar
 • Öğretmenler
 • ve bu bölümlerin öğrencileri katılabilir.

Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak bahsi geçen alanlarda lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, İlahiyat, Sosyal Hizmet, Felsefe, Aile Danışmanlığı, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi gibi alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir. Eğitimlerimize her branştan öğretmen kabul edilmektedir.

Yurtdışı mezunlarından YÖK denklik şartı aranmaktadır.

Eğitim içeriği:

Felsefe Terapisi 1. Modülü:

Orijinal Logoterapi ve Varoluşçu Analize Giriş 

LOGOTERAPİ’NİN İNSAN RESMİ:

1.) Kişilik Kuramı olarak Logoterapi

 • Logoterapinin tarihçesi ve sınıflandırılması
 • Logoterapinin Felsefi ve Antropolojik kökenleri
 • Diğer Psikoterapi ekolleri ile karşılaştırılması
 • 3. Viyana okulu olarak Logoterapi
 • Fenomenolojik yöntem olarak Logoterapi
 • Varoluşçu Analiz ve ontoanaliz (Daseinanaliz) farkı
 • Geleneksel Psikoterapiler ile Logoterapi ve Varoluşçu Analizin Karşılaştırılması
 • Logoterapi nedir? Varoluşçu Analiz nedir?
 • Boyutsal Ontoloji Konsepti
 • Somatik/Psişik/ Geistik Alan ilişkileri
 • Logoterapide trajik üçleme ve kitlesel nevroz

2.) Kader ve Özgürlüğün Diyalektiği

 • Deterministik Yorumlamaya karşın Noetik Boyut: Kadere Meydan Okuma Gücü
 • Logoterapide Özgür İrade/Anlam İradesi/Hayatın Anlamı
 • Logoterapide Özgürlük ve Sorumluluk ilişkisi
 • Korku-kaygı, kötü çocukluk deneyimleri, içgüdüsel davranışlar karşısında özgür seçimler

3.) Anlam Organı olarak Vicdan

 • Logoterapide vicdanın ele alınması
 • Kadersel alan ve Özgürlük Alanları
 • Pre-Moralic (moral öncesi) kavramı
 • Vicdanın oluşumu: "Pusula olarak Vicdan"
 • Vicdan yanılması ve vicdan hataları nedir?
 • Objektif-Subjektif- Transsubjektif Kavramları
 • Transsubjektif anlam ve değer dünyası
 • Vicdan Eğitilebilir mi?
 • Kişinin Vicdan İle Çatışması Mümkün mü?
 • Anlam Uzaklaştırıcılar olarak "Korku ve Kaygı"
 • Vicdanın Duyarlılığını Nasıl Arttırabiliriz?
 • Vicdani Anlamda "Özgürlük ve Bağımlılık"
 • Vicdan ile Süperego Karşılaştırması
 • Süperego Bağımlılığına karşı "Vicdanın Sesi"
 • Nevrotik Kurban ve Anlam Dolu Fedakarlık (Kahramanlık) Farkı
 • Elisabeth Lukas’ın 10 kuralı

4.) Kırılganlık ve Sağlamlığın Diyalektiği

 • Psikolojizm ve Patalojizm
 • Geistik Boyutun Açık/ Blokajlı Olması
 • İnsan varoluşunun 3 Boyutunun Biraradalığı

5.) Haz ve Anlam yöneliminin Diyalektiği

 • Mutluluk-Anlam İlişkisi
 • Psikodinamik vs. Nöodinamik
 • Homoestasis İlkesi vs. Nöodinamik İlkesi
 • Psikofiziksel boyuta karşılık 3 boyutlu İnsan
 • Varoluşsal Hüsran /Varoluşsal Boşluk
 • Nöodinamik Prensibi
 • Sein/Sollen (Olan/Olması gereken) arasındaki Gerilim
 • Objektivite ve Subjektivite
 • Doğa-İnsan-Anlam-İrade İlişkisi
 • Transsubjektif Anlam ve Subjektif olarak "Anın Anlamı" kavramı
 • Geistik Sezgi Nedir?
 • Teolojik/ telle-olojik farkı
 • Telleolojik Bir Kuram olarak Logoterapi
 • Öz Aşkınlık nedir?

6.)Hümanistik Psikoloji Ne Kadar Hümanisttir?

 • Hümanistik Psikoloji-Logoterapi Karşılaştırması
 • Encounter( Karşılaşma) Grupları Eleştirisi
 • Frankl’a göre Konuşmanın 3’lü Fonksiyonu
 • Anlam üzerine odaklanan gerçek Karşılaşma
 • Libidohidroliğe karşı "Yasta ve Acı’da Anlam"
 • Özaşkınlık ve Anlam Gerçekleştirme
 • Logoterapötik Müdahale
 • Kişinin Özgür Alan/Boş Alanının öne çıkarılması
 • Grup terapisi/ Logoterapötik Dereflektion Grup Terapisi Farkı
 • Logoterapötik Meditasyon Grupları
 • Human/Subhuman kavramları

7.)Agresyon ve Nefret

 • İntiharın (özkıyımın) otoagresyonu
 • Boyutsal ontoloji bağlamında agresyon ve nefretin değerlendirilmesi
 • Geistik anlamda “Aşk” ve “Nefret”
 • Nefretin üstesinden gelebilmek için Frankl’ın 3 önerisi
 • Kendimizi korku, kaygı, agresyon ile tanımlamamak
 • Öz uzaklaşma ile probleme objectivite kazanmak
 • Duruma yönelik özgür seçim ile pozisyon alabilmek
 • Tutum modülasyonu
 • Düşünce odağını sağlıklı olan "özgür alan/boş alan"lara yöneltmek
 • Bağımlıkların Logoterapi ile üstesinden gelmek

8.)Ego üzerine Fiksasyon/Hiper Refleksiyon

 • Sorunlu alandan geistik alana taşınabilmek
 • Logoterapötik Danışmanlıkta özgür seçim vurgusu
 • Bütün teorilerin üstünde :"İnsanlık"
 • Yapı ustası olarak "İnsan"
 • Geistik dimensiyonun ölçülemezliği

9.)Karakter ve Kişilik (Person) Diyalektiği

 • Bireysellik – Toplulukçuluk
 • Karakter ile Kişilik(person) farkı
 • Person (Kişiliğin oluşumu)
 • Karakter ve Kolektivizm
 • Frankl’ın kişi üzerine 10 Tezi

10.)Temel Logoterapötik Beceriler/Logoterapötik Müdahale Teknikleri

 • Logoterapistin/Danışmanın Meslek Ethosu
 • Logoterapistin/Danışmanın Temel Becerileri
 • Bir yaşam felsefesi olarak "logoterapi"
 • Frankl’ın Nevroz Taksonomisi: (Psikojen Nevroz, somotojen nevroz, psikospmatik hastalık, Reaktif Nevroz, Nöojen Nevroz)
 • Logoterapi metodları
 • Paradoksal İntensiyon(Niyet) -Frankl
 • Derefleksiyon( Düşünce odağını Değiştirmek) -Frankl
 • Tutum Modülasyonu( Değişikliği)- Lukas
 • Sokratik Diyalog

(Vaka tartışmaları, Vaka analizleri, Grup çalışmaları, Ev ödevleri ve okumalar verilecektir.)

Felsefe Terapisi 1. Modülü olan Logoterapi ve Varoluşçu Analize Giriş; Toplam 10 oturum ve 40 saatten oluşmaktadır. Her bir oturum 4 saat sürmektedir. 20 saat okuma ve ev çalışmaları verilecektir. Toplam 60 saatlik bir eğitimi kapsamaktadır.

Verilecek Belge/Sertifika:

Logoterapi ve Varoluş Analizi modülünün tamamına katılan katılımcılar FTEP-Felsefe Terapisi Enstitüsü Türkiye ® onaylı "Felsefe Terapisi 1. Modülü: Logoterapi ve Varoluşçu Analize Giriş" katılım belgesi ve Elisabeth Lukas Logoterapi Enstitüsü Türkiye ® onaylı "Orijinal Logoterapi ve Varoluşçu Analize Giriş" katılımcı belgesi verilecektir. (İngilizce ve Türkçe olmak üzere toplam 4 adet belge verilecektir.)

Felsefe Terapisi belgesi ile Felsefe Terapisi yapabilir düzeyde yetkin olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu belge kişiye ayrı bir ünvan kazandırmamaktadır. Ünvan ve psikoterapi uygulamaları hangi meslek mensubu iseniz mesleğinize özgü yasalarla verilen yetki ve sınırlamlar kapsamındadır. Eğer mesleğiniz uygulamalarında psikoterapi yapma yetkisine sahip değilseniz Felsefe Terapisi uygulamasını Felsefi Danışmanlık kapsamında yürütmeniz mümkündür.

Kayıt - Kabul sırasında istenen Belgeler:

(Öğrenci dosyası için)

2 adet fotoğraf
Lisans diploması ya da Yüksek Lisans/Doktoa diplomasının önlü arkalı fotokopileri
Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

Eğitim Yeri:

Eğitimlerimiz Online olarak Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim Tarihi:

FELSEFE TERAPİSİ 1. MODÜL: "ORİJİNAL LOGORAPİ VE VAROLUŞÇU ANALİZE GİRİŞ 2021" EĞİTİM TARİHLERİ:

1. Oturum:

Tarih: 25 Ocak 2021 (Pazartesi)

Zaman: 19.00-23.00

2. Oturum:

Tarih: 1 Şubat 2021 (Pazartesi)

Zaman: 19.00-23.00

3. Oturum:

Tarih: 8 Şubat 2021 (Pazartesi)

Zaman: 19.00-23.00

4. Oturum:

Tarih: 15 Şubat 2021 (Pazartesi)

Zaman: 19.00-23.00

5. Oturum:

Tarih: 22 Şubat 2021 (Pazartesi)

Zaman: 19.00-23.00

6. Oturum:

Tarih: 1 Mart 2021 (Pazartesi)

Zaman: 19.00-23.00

7. Oturum:

Tarih: 8 Mart 2021 (Pazartesi)

Zaman: 19.00-23.00

8. Oturum:

Tarih: 15 Mart 2021 (Pazartesi)

Zaman: 19.00-23.00

9. Oturum:

Tarih: 22 Mart 2021 (Pazartesi)

Zaman: 19.00-23.00

10. Oturum:

Tarih: 29 Mart 2021 (Pazartesi)

Zaman: 19.00-23.00

Şartlar:

Eğitime uygunluk için öngörüşme yapılacaktır. 
Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kesin kaydını önce yaptıranlara öncellik verilir.

FTEP Felsefe Terapisi Enstitüsü Türkiye® ve Elisabeth Lukas Logoterapi Enstitüsü Türkiye® ortaklığıyla gerçekleşecek olan eğitim programına katılmayı düşünüyorsanız veya daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bize aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz:

E-mail: info@felsefeterapisi.com

Cep: 05445444060

Eğitmen:

Uzman Psikolog, Felsefeci Ebru ÖZER

Eğitim Koordinatörü:

Sosyal Hizmet Uzmanı Abdullah ÖZER

Felsefe Terapisi entegrasyonun bir bütünü olup hayatımızın tüm alanlarını kapsamaktadır.

(FTEP = FELSEFE TEMELLİ EKLEKTİK PSİKOTERAPi)

FTEP Felsefe Terapisi Enstitüsü Türkiye ® (Tescil No 2020 04493 Türk Patent ve Marka Kurumu)

KAPAT
ÖN KAYIT FORMU
Formu doldurun en kısa süre içerisinde biz sizi arayalım