Abdullah ÖZER – University of Duisburg-Essen

(Sosyal Hizmet Uzmanı, Klinik Psikoloji Bilim Uzmanı, Aile Danışmanı)

Abdullah Özer

Uni Duisburg-EssenPsikoterapistAbdullahÖZER

1981 senesinde Almanya Münih’te doğan Abdullah Özer ilkokul eğitimini Münih’te tamamladıktan sonra, 1992-1998 yılları arasında, ortaokul ve lise öğrenimini, İzmir Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1999-2006 yıllarında Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet ve Pedagojik Eğitim (Soziale Arbeit und Erziehung) alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi alarak üstün başarı ile mezun olmuş ve bilim uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını Sosyal Hizmet/Sosyal Pedagoji Yöntemleri'nde yapan Abdullah ÖZER, Tez konusunu; “Almanya'daki Türk Göçmenler. (Dışlanma-Kimlik- İslam.) Başarısız bir azınlığın arka planı ve perspektifi." olarak belirlemiştir. Tez Danışmanlığını Prof. Dieter Oelschlägel ve Dr. Carsten Frieburg gerçekleştirmiştir.

Abdullah Özer, aynı yıllar içerisinde yine Almanya’da Duisburg-Essen Üniversitesi’nde Germanistik, Siyaset Bilimi ve Bilgisayar Dilbilimi (Computerlinguistik) alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi alarak üstün başarı ile mezun olmuş ve bilim uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır. Bu alanlardaki Yüksek Lisans tez konusunu Prof. Dr. Jürgen Biehl ve Prof. Dr. Siegfried Jäger denetiminde Psiko-Dilbilimi alanında gerçekleşmiştir; “İki Dillilik ve Kimlik. Kimlik arayışındaki göçmenler ve çocukları."

Abdullah ÖZER, Almanya'da almış olduğu eğitimlere ek olarak Türkiye'de İstanbul Kent Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi alarak başarı ile mezun olmuştur. Yüksek Lisans araştırma konusunu Doç. Dr. Bülent Kadri Gültekin denetiminde "Borderline Kişilik Bozukluğu'nda Diyalektik Davranışçı Terapisi" üzerine yapmıştır. Araştırmanın amacı, Borderline Kişilik Bozukluğu tedavisinde kullanılan Diyalektik Davranışçı Terapi'nin teori ve uygulamaları hakkında bilgi vermek ve etkinliğini araştırmaktır. 

Almanya'da üniversite eğitimi sırasında Neukirchen'de, Jugendzentrum Klingerhuf (Gençlik Merkezi) da stajını başarıyla tamamlamıştır. Özer, bu süreçte 12-18 yaş arası gençlerle çalışmış ve birçok projenin gelişmesinde etkin rol üstlenmiştir.

Gençlik Merkezi Neukirchen

Jugendzentrum Klingerhuf (Gençlik Merkezi)daki görevleri:

 • Çocuk ve gençlere psiko-sosyal danışmanlık
 • Eğitim programlarının planlanması
 • Sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinlikler düzenleme

2005-2009 yılları arasında Almanya'nın Essen şehrinde sosyal-psikiyatri alanında uzman olarak çalışmıştır. Bu dönem içerisinde birçok psişik (ruhsal) hasta ile çalışmış ve almış olduğu eğitimleri başarıyla uygulayabilmiştir. Çalışmış olduğu devlete bağlı kurumlar arasında sırasıyla “Arbeiter Samariter Bund e.v” ve "Die Perspektive e.v"'dir.

KontakundBeratungsstelle

Sosyal-psikiyatri'deki görevleri:

 • Psiko-sosyal ve psikolojik danışmanlık
 • Hasta ve hasta yakınlarına psiko-sosyal ve psikolojik danışmanlık
 • Bireysel ve Grup seansları oluşturmak ve uygulama.
 • Aile Danışmanlığı yaparak aile çalışmaları düzenleme.
 • Davranış ve tedavi programlarını planlama
 • Ergoterapi uygulaması
 • Hasta evlerinde bire bir görüşme ve sosyo-terapi
 • Borderline, Bipolar ve Psikotik hastalarla özel çalışmalar yapmak.
 • Mahkemelerde bilirkişilik görevinde bulunma
 • Mesleki araştırma ve incelemeler yapma
 • Derneğin işleyişine ilişkin aylık ve yıllık çalışma programlarının uygulama sonuçlarını değerlendirme

2010 ile 2013 yılları arasında Türkiye İzmir’de "Özel Alman Psikoloji Danışmanlık ve Eğitim" merkezini kurarak kendi ofisinde Danışmalık ve Psikoterapi faaliyetlerine devam etmiştir.

Psikoterapiİzmir

Türkiye İzmir'de Özel Alman Psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'ndeki görevleri:

 • Bireysel ve çift terapisi
 • Aile danışmanlığı uygulamaları
 • Cinsel danışmanlık ve cinsel terapi
 • Evlilik danışmanlığı ve evlilik terapisi
 • Eşcinsel danışmanlık ve eşcinsel terapi
 • Focusing Terapi & Focusing Psikoterapi
 • Psikodinamik ağırlıklı psikoterapi çalışmaları
 • Bütücül psikoterapi çalışmaları
 • Gestalt danışmanlık çalışmaları
 • Psikosentez çalışmaları
 • Logoterapi çalışmaları

Meditasyon

2015 yılında Malta, Valletta'da kurmuş olduğu Dynamic Roots (Malta) Limited Danışmanlık Merkezi ile 2019 yılına kadar çalışmalarına sürdürmüştür. 2015 yılında "European Psychotherapy Training Institute" enstütünün kurucu üyeleri arasında yer almış ve 2019 yılına kadar Enstitü Başkanı olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 

2019 yılı itibariyle Türkiye İzmir’de kurmuş olduğu Roberto Assagioli Psikosentez Enstitüsü Türkiye ile çalışmalarına devam etmektedir. Ve yine 2019 yılında Felsefe Terapisi Enstitüsü'nü kurmuştur. Elisabeth Lukas Logoterapi Enstitüsü Türkiye Başkanıdır. Bu bağlamda Elisabeth Lukas Logoterapi Enstitüsü Türkiye sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.logoterapi.org 

Cinsel Terapi ve Cinsel Danışmanlık için Abdullah ÖZER'in çalışmalarına buradan ulaşabilirsiniz: www.cinselterapi.org 

Maltada

1999 yılı itibariyle başta Almanya, Avusturya, Malta ve Türkiye'de Psikoterapi, Hipnoterapi (Hipnoz), Logoterapi, Varoluşçu Psikoterapi, Felsefe Terapisi, Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık üzerine birçok eğitim almış, doğu ve batı sentezini geliştirmeye çalışmıştır.

Özer, Türkiye'nin değerli psikoterapi uzmanlarından almış olduğu eğitimi, Avrupa'dan almış olduğu Psikoterapi eğitimlerini birleştirerek kendine özgü bir terapi modeli geliştirmiştir. 

Abdullah ÖZER Almanya'da bir çok Üniversitede Edmund Husserl (Fenomenoloji) ve Eugene Gendlin (Deneyimsel Fenomenoloji) seminer ve eğitim çalışmalarına katılmıştır. 

Yine Almanya'da Elisabeth Lukas'ın Seminer ve Eğitim çalışmalarına katılmıştır. Lukas Logoterapi'nin kurucusu olan Viktor Frankl'in en tanınmış öğrencisi olmakla kalmayıp Logoterapi'yi uygulanabilir olarak eğitim programını oluşturan ilk kişi olmuştur. 

Ruhsal yolculuğunda en büyük ilerleme Edmund Husserl, Eugene Gendlin, Martin Heidegger, Medard Boss, Ludwig Binswanger, Viktor Frankl ve Elisabeth Lukas'ın öğretileriyle tanışmasıyla başlamıştır. 

Psikoterapist Abdullah ÖZER

Abdullah Özer ayrıca Kişilik (kendilik) Bozukluğu olarak adlandırılan "Borderline Kişilik Bozukluğu""Narsisistik Kişilik Bozukluğu""Şizoid Kişilik Bozukluğu" ve "Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu" alanında da kendini uzmanlaştırmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü’nden psikiyatrist ve Kuramcı Tahir Özakkaş’tan 2009 ile 2011 yılları arasında bütüncül psikoterapi eğitimi almıştır. Bütüncül psikoterapi, psikanalitik psikoterapi ağırlıklı olup nesne ilişkileri kuramı ve tüm diğer dinamik yapıları içinde barındıran kişilik ve kendilik bozuklukları üzerinde çalışma yapılan bütüncül bir sistemdir. Aynı yıllar içerisinde yine Psikoterapi Enstitüsü’nden psikiyatrist ve Kuramcı Tahir Özakkaş’tan Hipnoz eğitimi almıştır. 

Yine Türkiye'de Aile Danışmanları Derneği (AİLEDER) bünyesinde Aile Danışmanlığı eğitimi almıştır. Yeni çıkan Aile Danışmanlığı yönetmeliğine uygun Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak sertifikasını almıştır.

European Association for Psychotherapy (EAP)  ve World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) tarafından onaylı Pozitif Psikoterapi eğitimi almaktadır. Pozitif Psikoterapi eğitimi Nossrat Peseschkian tarafından Almanya'da geliştirilmiştir.  Pozitif Psikoterapihümanist ve kültürlerarası psikodinamik psikoterapiler arasında yer almakta, ayrıca sistemikdanışan odaklı ve davranış terapisi unsurlarıyla da bütünleştirilebilmektedir. İran'dan gelen ve çalışmalarını merkezi olarak Wiesbaden (Almanya) kentinde yürüten nöroloji, psikiyatri ve psikosomatik tıp uzmanı olan Nossrat Peseschkian ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bağımsız bir psikoterapi yöntemi olarak (1968 yılından bu yana) başarıyla uygulanan Pozitif Psikoterapi (PPT) yöntemi, önemli bir psikoterapi yaklaşımlarından biridir. Bu yöntem, hümanist psikodinamik psikoterapilerinin arasında yer almaktadır. Bu yöntemin temelini, salutojenik, kaynak odaklı, insancıl ve konsantre bir yaklaşıma karşılık gelen 'pozitif insan imajı' oluşturmaktadır. Pozitif Psikoterapi, çok sayıda kurum (Hessen Devlet Tabipler Birliği, Avrupa Psikoterapi Derneği (EAP), Dünya Psikoterapi Konseyi (WCP), Uluslararası Psikoterapi Federasyonu (IFP) ve çeşitli ulusal kurumlar) tarafından tanınan ve kabul edilen bir psikoterapi ekolüdür. Pozitif Psikoterapifarklı psikoterapi yöntemlerinin unsurlarını ve tekniklerini birleştirmektedir. Özellikle kaynak odaklı bir yaklaşım kapsamında hayal gücü ve hayal gücü alternatiflerini desteklemek üzere farklı kültürlerden hikâyeleri ve yaşam tecrübelerini kullanmaktadır. Pozitif Psikoterapi, şu anda yaklaşık 33 ülkede 40'a yakın bağımsız merkezle temsil edilmektedir.

Abdullah ÖZER Deutsches Focusing Institut - Almanya Focusing Enstitüsü'nde Focusing Terapisi eğitimi almıştır.  Focusing Terapisi Viyana doğumlu Amerikan Filozof, Psikolog ve Psikoterapist Prof. Dr. Eugene T. Gendlin tarafından kurulmuştur. Psikoterapi alanında Focusing (1978 - Odaklanma) adlı ünlü eseri ile tanınan Gendlin, bu eserinde psikoterapi için felsefi bir zemine dayanan deneyimsel ve beden merkezli bir yöntem sunar. Eugene Gendlin Carl Rogers ile yıllarca birlikte çalışmış ve Danışan Odaklı Terapi'nin kurucuları arasında yer almıştır. Ancak Carl Rogers ile birlikte keşfetmiş olduğu Danışan odaklı Terapi'den memnun kalmayarak kendi kuramı olacak olan  Focusing Terapiyi (Focusing Psikoterapi) geliştirmiştir. (Rogers'in Danışan odaklı Terapi yerine Deneyimsel odaklı Terapi'yi kurmuştur.) Eugene Gendlin Şikago Üniversitesi'nde yıllarca Carl Rogers ile birlikte çalışmış ve Rogers'in yerine Psikoloji ve Felsefe Profesörü olarak çalışmıştır. Abdullah ÖZER Almanya Focusing Enstitüsü'nde başta Klaus Renn (Eugene Gendlin'in öğrencisi ve International Focusing Institutes New York Koordinatörü) olmak üzere Klinik Psikolog, Danışan odaklı Terapist, Focusing Terapisti Steffen Hieber ve Mona Timme'dan Focusing eğitimleri almıştır. Abdullah ÖZER Focusing eğitimlerine Deutsches Focusing Institut (DFI) - Almanya Focusing Enstütüsü'nde devam etmektedir.

Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Prof. Oelschlägel tarafından Psikososyal Danışmanlık Eğitimi almıştır. Logoterapi (Anlamterapisi) Kuramcısı Viktor Frankl'in talebesi Prof.Dr. Elisabeth Lukas'ın yurtdışında bir çok eğitimine katılmıştır. (Viyana Üniversitesi, Hannover Üniversitesi) Yine Almanya Berlin’de Alman Cinsel Araştırmalar Derneği’nde (Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V.) Uzman Dr. Ruth Gnirrs-Borment tarafından sunulan Cinsel Danışmanlık Eğitimini (hem Temel seviye hem ileri seviye eğitimi + DGFS onaylı Sertifika) tamamlamıştır. Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V.: Sexualberatung mit Einzelnen und Paaren – Grundkurs - Birey ve Çiftlere yönelik Cinsel Danışmanlık Eğitimi - Temel seviye / Sexualberatung mit Einzelnen und Paaren – Vertiefungskurs - Birey ve Çiftlere yönelik Cinsel Danışmanlık Eğitimi - İleri seviye

Avusturya Viyana’da Avusturya Cinsel Araştırmalar Derneği başkanı Psikoterapist Dr. Johannes Wahala tarafından sunulan Cinsel Danışmanlık ve Terapileri Eğitimi (LGBTİ+ kapsamlı) almıştır.

COURAGE - die Partnerinnen-, Familien- & Sexualberatungsstelle - Psychotherapeut Johannes Wahala: Grundlagen der Systemischen Sexualbe-ratung/-therapie (Wien)
CESARET – Çift – Aile ve Cinsel Danışmanlık Merkezi Psikoterapist Johannes Wahala: Sistemli Cinsel Danışmanlık ve Cinsel Terapi’nin Temelleri(Viyana)

COURAGE - die Partnerinnen-, Familien- & Sexualberatungsstelle - Psychotherapeut Johannes Wahala: Gleich und doch anders – Beratung und Psychotherapie von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Ihren Angehörigen (Wien)
CESARET – Çift – Aile ve Cinsel Danışmanlık Merkezi - Psikoterapist Johannes Wahala: Aynı ama Farklı – Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Çevrelerine Yönelik Danışmanlık ve Psikoterapi (Viyana)

Almanya başta olmak üzere AvusturyaİsviçreBelçika ve Hollanda'da sağlık profesyonellerine ruh sağlığı üzerine çeşitli eğitimler düzenlemiştir. Avrupa'nın bir çok ülkesinde Psikoterapi ile ilgili konuk eğitmenlik yapmış ve konuşmacı olarak seminerlerde bulunmuştur.     

Abdullah ÖZER'in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı mesleki gelişim için almış olduğu resmi Sertifikalar:

T.C İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Cinsel Terapi Uzmanlığı Eğitimi" Sertifikası (120 saat) (Sertifka no: 2021027960)

T.C Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Değerler Eğitimi Eğitmenliği" Sertifikası (Sertifka no: 2020/D46-0622)

T.C Kocaeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilen "WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı" Sertifikası (36 saat) (Sertifka no: KOUZEM-2019-1798)

T.C Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Manevi Rehberlik Eğitimi" Sertifikası (240 saat) (Sertifka no: 2018MR23941)

Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi" Sertifikası (640 saat) 

Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi" Sertifikası (1400 saat) 

Abdullah ÖZER'in Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı mesleki gelişim için almış olduğu resmi Sertifikalar:

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Kurs Bitirme Belgesi – Aile Danışmanlığı Eğitimi (2018 – 464 saat)  

 Abdullah ÖZER, Alman Vatandaşı olup ana dil seviyesinde Almanca ve Türkçe bilmektedir. Özer, seanslarını danışanının talebi doğrultusunda Almanca ya da Türkçe yapabilmektedir. 

Abdullah ÖZER

Abdullah ÖZER diyor ki:

"Danışmanlık hizmetinde önemli olan terapistin tercih ettiği ve eğitimini almış olduğu eğitimlerdir. Bir tornavidaya ihtiyacı olan fakat iş çantasında sadece bir pense ve çekiç bulunan bir ustanın durumunu düşünün. Ustanın işini yaparken ne kadar zorlanacağı barizdir. Bu örnek üzerinden ilerlersek bir terapistin alet çantasında psikoterapi alanında kullanılan ne kadar fazla araç ve gereci varsa ve bu araç gereçleri ne kadar yerine ve gereğine uygun şekilde kullanabiliyorsa, yardımcı olma konusundaki başarısı da o kadar yüksektir.

Bir danışman ve terapist olarak birden fazla alanda ve geniş bir yelpazede psikoterapi eğitim süreçlerinden geçmiş bulunmaktayım. Danışmanlık hizmetlerimde bir çok disiplinler arası terapi yöntemleri uygulamaktayım."

 Çalışma alanları :

 • Yetişkinlerle Danışmanlık ve Psikoterapi
 • Ergenlerle Danışmanlık ve Psikoterapi
 • Çocuklarda Danışmanlık ve Psikoterapi

Uzmanlık alanları :

 • Cinsel Danışmanlık ve Cinsel Terapi
 • Eşcinsel Danışmanlık ve Eşcinsel Terapi
 • Transkimlik/Transgender çalışmaları
 • Kişilik Bozuklukları (Kendilik Bozuklukları) 
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu
 • Şizoid Kişilik Bozukluğu
 • Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu
 • İnsanın Anlam arayışı
 • Yaşamla başa çıkabilmek için kendi hikâyesini anlama ihtiyacı
 • Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
 • Aşk, ayrılık ve ilişki sorunları
 • Evlenme öncesi Danışmanlık
 • Evlilik Danışmanlığı ve Terapisi
 • Ergenlerle Danışmanlık ve Terapi 
 • İş yerindeki güç çatışmaları
 • İçsel çatışmaların çözümlenmesi
 • Bütünlükle mücadele içerisinde olan ve manevi uyum arayışındaki bireyler.
 • Logoterapi, Anlamterapisi, Varoluşsal Analiz, Varoluşçu Psikoterapi
 • Martin Heidegger Dasein
 • Ludwig Binswanger Daseinsanalyse
 • Medard Boss Daseinsanalyse
 • Existenzanalyse und Logotherapie
 • Focusing Terapi & Focusing Psikoterapi (Eugene Gendlin)
 • Viktor Frankl Logoterapi
 • Elisabeth Lukas Logoterapi 
 • Klinik Psikolojide Kognitif ve Davranışçı Terapi
 • Psikolojide Meslek Etiği
 • Kişilik ve Bireysel Farklılıklarda Klinik Süreçler
 • Bilişsel Süreçlerde Ölçme ve Değerlendirme
 • Psikoterapide Farklı Okul ve Yaklaşımlar
 • Klinik Psikolojide Yeni Yaklaşımlar ve Konular
 • Klinik Psikolojide Kişilik Kuramları
 • Kendilik Gelişiminde Analitik Kuramlar
 • Danışan Odaklı Terapi (Carl Rogers)
 • Hipnoz (Hipnoterapi)
 • Klinik Hipnoz
 • Pozitif Psikoterapi (Nossrat Peseschkian)